436 са свободните места, за трето класиране се разкриват допълнителни паралелки в ОУ „Кочо Честеменски” и СУ „Паисий Хилендарски”

bigstock-pupils-raising-hand-during-geo-83001707

436 са свободните места за предстоящото на 4. юли  трето класиране за прием на ученици в първи клас. В 11 училища всички места вече са запълнени, а в 5 учебни заведения има само по едно. След анализ на необхванатите след второ класиране деца и възможностите на училищата като налична материална база за трети етап се разкриват допълнителни паралелки в две училища в район „Централен“ –  ОУ „К. Честеменски“ и СУ „П. Хилендарски“.

След второто класиране вече са записани 3193 деца в общинските училища на града. За участие в третото класиране се очакват между 150 и 200 кандидати. Това са некласираните 89 на втори етап, класираните по желание, различно от първото, които не са се записали, и децата, които са получили отказ, защото не са удостоверили ползвани от тях критерии.

Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в третото класиране е 2. юли. За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училище – срокът е 29 юни.

Заявленията на неприетите се прехвърлят автоматично към третото класиране. В заявленията на 66 деца първо желание е едно от 16-те училища, в които или няма места, или е обявено само по 1 свободно, обясниха от общината. Препоръката към родителите е да подадат нови, съобразени със свободните за поредното класиране. След трети етап възможностите за избор на училище ще бъдат по-ограничени. За подаване на нови заявления е необходимо да се анулират подадените.

За класираните и незаписани деца, за отписаните, както и за получилите отказ от задължително условие за участие в класирането е подаването на ново заявление.