Повече почивки и по-дълги ваканции през новата учебна година. 7-класниците ще се явяват на изпити през юни

2143-1-obrazovanie

Националното външно оценяване в VII клас и държавните зрелостни изпити на дванадесетокласниците да се провеждат на различни дати, предвижда Министерството на образованието и науката.

Провеждането на двата изпита в различни дни ще е облекчение и за учителите, които трябва да се справят с по-сложната организация за матурите, които се провеждат на модули.

Предложените дати за изпитите от националните външни оценявания са максимално късни, за да се усвои повече учебен материал, както настояват и родители, и учители. В същото време е предвиден разумен срок за проверка и оценяване на изпитните работи и за спокойно приключване на училищните дейности.

По-късната дата за изпита по български език и литература от националното външно оценяване за седмокласниците дава възможност за провеждане и на държавните изпити за степен на професионална квалификация в същия ден, аргументират се от МОН.

Министерството на образованието е готово и с проект на график за учебното време и за ваканциите през учебната 2017-2018 година.

Графикът предвижда почивки за учениците в почти всеки месец. Ваканциите са традиционните – есенна, коледна, междусрочна и пролетна, но са малко по-дълги от ваканциите през миналата учебна година. По-дълга есенна, по-дълга коледна и по-дълга пролетна ваканция ще ползват всички ученици от I до ХI клас. Така те ще бъдат задържани по-дълго в училище и ще приключат учебните си занятия с една седмица по-късно. Промяната не увеличава броя на учебните им дни и часове, а е резултат от по-дългите почивки през годината.

Създадената обществена нагласа за провеждане на държавните зрелостни изпити преди 24 май налага графикът на учебното време за учениците в ХII клас да е по-различен, като за тях ваканциите ще бъдат по-кратки от тези на останалите ученици, с изключение на междусрочната ваканция. За зрелостниците тя ще е по-дълга с един ден.

Ето предложените дати за изпитите:

ІV клас:

Човекът и обществото – 17 май

Български език и литература – 18 май

Математика – 22 май

Човекът и природата – 28 май

 

НВО в VІІ клас:

Български език и литература – 6 юни 2018 г.

Математика 8 юни 2018 г.

Х клас:

Оценяване на дигиталните компетентности 18-22 юни 2018 г

 

ДЗИ:

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – от 29 май до 1 юни 2018 г.