На който и да е етап от живота си ние учим — един от друг, от книгата, от академичната скамейка. Човек трябва непрекъснато да добавя нещо към познанията си и така да зарежда себе си.

Езиците са един от начините да се докоснем до световното познание. А и хората са казали “Един език повече, един бизнес повече”. Разбира се в днешно време езици трябва да се изучават в ранна възраст. В различните времена е имало различни системи на обучения. Днес основният чужд език е английски, но много добре се изучава френски, немски, италиански, испански, руски също е на добра позиция. Любопитно е, че повечето от българските деца, когато отиват в чужбина се открояват с начин на произношение, граматика. Това значи, че нашите педагози добре преподават от една страна, а от друга децата също възприемат добре. Това идва и от нацията. Една нация, която има добра музикална култура лесно усвоява произношенията на чужди езици.

Интервю с Бистра Илиева, мениджър на консултантска къща за образование в чужбина “Дарби”