Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

 

Мисъл на седмицата 

В огледалото се вижда лицето, а в приказките – сърцето.

Народна мъдрост

Форми за множествено число на съществителните имена, завършващи на -ия

Напоследък все по-често се среща неправилно изписване на множественото число на съществителните имена, които в единствено число завършват на -ия.  Окончанието за множествено число е и се получават две и.

съдия – съдии     чорбаджия – чорбаджии       комшия – комшии

носия – носии     пощаджия – пощаджии        хартия – хартии

позиция – позиции     саксия – саксии    комарджия – комарджии

 

Думите, завършващи на –й в единствено число, приемат в множествено числоокончание -и.

герой – герои            завой – завои          свой – свои             мой – мои

NB! Окончание за множествено число Й няма!

 

Отговори на задачите от миналото издание на поредицата

  1. Подчертайте вярно написаните думи.

не хаейки,  небрежноненавист, незная, не искащ, не работейки, костта, ноща, пролетта,  пазарят, учителят, есенно, рожденна, писменни, особено, завоят, обикновено, петте, словестно, вестник, живопистта, невинаги, пожарникарът, младоста, радостно, благословени

  1. Поставете пропуснатите запетаи.

Вървя по улицата, като се взирам в лицата на минувачите.

Очите ѝ бяха сини като небето.

Ще разбереш урока, като го прочетеш по-внимателно.

Притесняваше за изпита, като че ли  от резултата зависеше животът му.