Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

 

Мисъл на седмицата  

Думите трябва да се мерят, а неда се броят.

Народна мъдрост

 

Задачи за самоконтрол

Преговорете си правилата и изпълнете задачите.

 

  1. Подчертайте вярно написаните думи.

не хаейки,  небрежно,  ненавист, незная, не искащ, не работейки, костта, ноща, пролетта,  пазарят, учителят, есенно, рожденна, писменни, осочено, обикновено, петте, словестно, вестник, живопистта, завоят, невинаги, пожарникарът, младоста, радостно, благословени

 

  1. Поставете пропуснатите запетаи.

 

Вървя по улицата като се взирам в лицата на минувачите.

Очите ѝ бяха сини като небето.

Ще разбереш урока като го прочетеш по-внимателно.

Притесняваше за изпита като че ли  от резултата зависеше животът му.

Отговорите ще бъдат публикувани следващата седмица.