Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

 

Мисъл на седмицата

Човекът по приказките се познава.

Правопис на отрицателната частица НЕ

 1. Отрицателната частица НЕ се пише слято със следващата дума:
 • Когато думата не се употребява без нея – ненавист
 • Когато думата е съществително име – нещастие, нерадост
 • Когато думата е прилагателно име –неприятен, неверен
 • Когато думата е наречие – неведнъж, невинаги

NB! С частицата НЕ от съществителното име, прилагателното име и наречието се образува дума с противоположно значение.

 • Когато думата е сегашно деятелно, минало свършено деятелно или минало страдателно причастие и с частицата НЕ се образува дума с противоположно значение – неискащ, незнаещ, неузрял, неуспял; неизмит, невъзпитан
 • Когато отрицателната частица е включена в състава на представката недо-: недоимък, недовиждам, недооценявам, недодялан

 

 1. II. Отрицателната частица НЕ се пише отделно от следващата дума:
 • когато думата е глагол – не зная, не мога
 • когато думата е деепричастие – не искайки, не учейки
 • когато думата е минало несвършено деятелно причастие – не учел, не четял
 • когато думата е минало свършено причастие и е сказуемо в изречение – Плодовете не узрели рано. – Студентите не ходили на лекция цяла седмица.