12-03-07-72188_1

Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

Инициативата е посветена на 15-годишния юбилей на състезанието и 3-годишнината на „Уча в Пловдив“.

 

Мисъл на седмицата

Главата се цени по езика.

Меки варианти на членуването в мъжки род

Някои съществителни имена от мъжки род в единствено число се членуват с членната морфема –ят (-я). Това са:

  • Всички съществителни, завършващи на Й: порой – пороят, завой – завоят
  • Всички съществителни, образувани с наставка -тел: учител – учителят, съединител – съединителят
  • Съществителните имена за лица, образувани с наставка –ар или -яр: рицар – рицарят, писар – писарят, ладияр – ладиярят

 

NB!Съществителните, които са образувани с наставка –ар или –яр, но не назовават лица, се членуват с -ът (-а): буквар – букварът, олтар – олтарът

  • Следните десет съществителни имена: цар, крал, зет, път, кон, ден, огън, сън, лакът, нокът – царят, денят