Да знаем своя род и език. Това е заветът на нашите предци. На тези, които са защитавали рода и езика ни с кръвта си. На тези, които са съхранили българщината и България.

И ние, съвременните българи, сме длъжни да браним и разширяваме територията на Духа и Знанието, очертана от българското слово. Да обичаме и използваме езика с уважение, защото той е свят и свещен, защото без него не можем,  ще се изгубим.

Образователният портал „Уча в Пловдив“ и състезанието по български език „Свети Иван Рилски“ ще предлагат на вниманието на учениците, които искат да подобрят езиковата си култура, полезна информация. Всяка седмица ще бъдат публикувани правила, съвети, мисли за езика.

 

Мисъл на седмицата

Езикът на един народ е главното негово оръжие, което не престава да го брани от загиване дори в мрака на робство

Кирил Христов

 

Непунктуационна употреба на запетаята

Запетаята се използва и като знак с непунтуационна функция. Това става в следните случаи:

     1. В безглаголните изречения за отделяне на изрази за място и време.

Пловдив, 25 март 2018 г.

Париж, 1900 г.

Сутринта, 15 май, сряда.

1 март, Бургас

  1. За отделяне на часовете, минутите и секундите.

12,00 ч.

21,23,30 ч.

 

  1. В десетичните дроби за отделяне на дробната част от цялото число.

5,50

25,75%

10,50 лв.