Платформа daskal.eu дава възможност на учителя да си направи клипчета и да обясни всяка задача или теза

640_37da82613df846a544e2cc929f45b3bd

Да запишеш видео урок сам с бялата дъска и да направиш сложния, на пръв поглед, материал за учениците лесен за възприемане. Такава възможност дава новата функционалност на виртуалната платформа daskal.eu. С нея учителите могат да правят и качват учебно съдържание, което да ползват в училище и дори да продават.

Платформата дава възможност да се използва бялата дъска с нейните инструменти, откъдето учителят да запише видео урок сам. В урока присъства само той и показва дадено знание – питагоровата теорема на дъската по алгебра и геометрия или нотите на Одата на радостта. Щом направи грешка или не хареса част от урока, може да спре и да започне отначало. Създадена е опция и да запази част от записа. По този начин всеки преподавател може сам да си прави видео урок без да е компютърен специалист с идеята, че клипът много по-лесно обяснява всяка задача или теза.

Ако учителят има статии, презентации, учебници, направени видеа или друг вид материали, може да ги публикува в системата. Има възможност да посочи сума, за да може ученици или студенти, които проявят интерес, да имат достъп до тях.