Лошият въздух в класните стаи занижава с 10% способностите на децата, отчетоха организаторите на националната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“

Датчици отчитат качеството на въздуха в класните стаи на СУ „Хр. Г. Данов“ – първото учебно заведение в града с инсталирана система, която замерва какво дишат учениците. Устройствата са поставени в класните стаи и  посредством безжична връзка подават данни до компютрите на ръководството на училището и на учителите. Сензорите следят параметрите в реално време, което дава възможност на училищния екип да реагира. Стойностите са три пъти над допустимата норма, въпреки че училището се намира в относително спокойна зона. Ситуацията в учебни заведения в центъра на града, където трафикът е по-интензивен, ще е още по-тревожна, коментират експертите.

Община Пловдив се включи в националната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“, която има за цел да повиши осведомеността относно здравословната среда за обучение. В рамките на кампанията са инсталирани пилотно и тестовите сензори в училището.

„Качеството на въздуха има отношение към здравословното състояние на учениците и тяхната концентрация в час. Ако дълго време прекарат в нездравословна среда, това има негативни последици и снижава с 10% способностите им“, поясни Христо Атанасов, чиято компания реализира инициативата. Той цитира данни от проучване на университета в Харвард, което изследва способността за обработка на информация според от средата, в която сме поставени.

На среща с учители, директори и еко експерти, която се проведе в община Пловдив, Атанасов показва как работят тестовите датчици, които мерят три параметъра на средата – температура, влажност и количество въглероден диоксид. При превишаване на допустимите правила, устройствата алармират, че средата към този момент не е здравословна. И следва да се вземат мерки.

Всяко училище, което желае, може да инсталира устройства за мерена на въздуха в класните стаи. Цената на един датчик е 400 лева.

Директорът на общинската дирекция „Екология и управление на отпадъците“ Вяра Колева каза, че общината работи по сходен проект и предстои да бъде избрано пилотно училище, чиито ученици ще получат устройства, които да закрепят на раниците си. Те ще мерят качеството на въздуха.