Агенцията настоява също за достъп до регистрите и дипломите за завършено образование, става ясно от публикуван за публично обсъждане проект

Държавната агенция „Национална сигурност“ иска да получи 24-часов достъп до информационните масиви на образователното министерство с данни за всички учащи се – от предучилищната група, до студентската скамейка. Включително дали са прекъснали обучението си и дали са се местили в други учебни заведения. Агенцията настоява за достъп и до регистрите и дипломите за завършено образование, става ясно от публикуван за публично обсъждане в сайта на министерството на образованието проект на съвместна инструкция между агенцията и МОН.

Като мотив за модернизиране на кореспонденцията се посочва единствено изискването на текст от Закона за ДАНС, който предвижда министерствата и ведомствата да предоставят на агенцията достъп до информационните си фондове, за да може да се осъществява „събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите от агенцията, на държавните органи, организации, юридически лица и граждани“. По данни на службите все повече ще се увеличават случаите на вербуване на деца и студенти за терористични атаки. Записването във ВУЗ е най-лесният начин за получаване на право за пребиваване в страната ни. Към момента у нас учат младежи от 115 държави. От ДАНС припомнят и случая с пловдивски ученик, радикализиран от ИДИЛ.

Служителите на агенцията ще влизат в системата на МОН от „автоматизирани работни места“, които ще се ползват единствено за въпросната справочна дейност и „не могат да се използват за достъп до други мрежи“, се казва в инструкцията. Тези места ще се администрират от специално определени системни администратори на ДАНС. Връзката ще се осъществява чрез виртуална частна мрежа. Действията на служителите в масивите ще се записват и съхраняват в база данни към самите масиви.

Към момента ДАНС разполага с две инструкции – за достъп до информационните фондове на агенция „Митници“ и до масивите на МВР. Има инструкции за взаимодействие с държавната комисия по хазарта, КЗК, финансовото министерство.