Около 790 е средното месечно възнаграждение на педагозите в Пловдивско. Директори вече разпоредиха промяна на вътрешните правила

bookmoney

Просветното министерство даде зелена светлина за увеличението на заплатите в системата, което бе договорено с Анекс от 16 декември миналата година към Колективния трудов договор за системата на народната просвета. “Няма нормативно ограничение за предприемане на действия за промяна на вътрешните правила за работните заплати и прилагане на договореното завишение”, се казва в писмо на зам.-министър Мария Гайдарова.

Най-ниската учителска заплата е 660 лева, считано от 1 януари. Старши учител или старши възпитател ще взимат минимално 688 лева а главен учител или главен възпитател – 726 лв. Директорите на училища, детски градини или обслужващи звена ще получават най-малко по 825, а зам.-директорите – 770 лева.

Увеличението на работните заплати на педагогическите специалисти, които са достигнали минималните прагове, трябва да бъде с не по малко от 8%.

Заплатите на непедагогическия персонал също скачат, заради увеличението на минималната работна заплата на 460 лева. Длъжностите „помощник-възпитател“ и „помощник-готвач“ ще получат не по малко от 105% от минималната работна заплата, а библиотекари, счетоводители и главни счетоводители – не по-малко от 125%.

Лекторският час се увеличава с общо 20% или, както следва, с 5.50 от 1 януари и с 6 лева от 1 октомври 2017 година.

По груби изчисления на синдикатите средната брутна работна заплата на пловдивските учители е 790 лева. Някои директори вече разпоредиха промяна на вътрешните правила, въпреки че все още се чака рамката на бюджета.