В спортната зала ще бъдат обособени спортни игрища за баскетбол, волейбол, тенис на маса

Директорът на СУ „Св. Седмочисленици” Денка Генчева внесе в администрацията на район „Тракия” проектната документация за изграждане на физкултурен салон. Възложител на обекта е Министерството на младежта и спорта, а средствата са отпуснати целево по националната програма за изграждани на физкултурни салони в училищата в страната.

Главният архитект на района Яна Желязкова обясни, че предстои разглеждането на документите, след което следва да бъде издадено строително разрешение.

Спортната зала е с размери 30 на 19 метра и височина 9.40 метра. В нея ще бъдат обособени спортни игрища за баскетбол, волейбол, тенис на маса. Предвидени са скамейки за учениците и обслужващи помещения. Ще има съблекални за момчета и момичета, като всяка ще е оборудвана с шкафчета. Заложени са санитарни помещения, учителски кабинет, склад.  Проектното решение осигурява възможност за безпрепятствено ползване на съоръжението от хора в неравностойно положение.

За изпълнител на обекта е избран – ДЗЗД „Сатурн-Кабиле”.