Два пъти скъсани четвъртокурсници изкарват 5 и 6 пред комисия, преподавателят титуляр Янислав Картелов напуска в знак на несъгласие

За неправомерно провеждан изпит в Университета по хранителни технологии сигнализира преподавателят по компютърни мрежи във вуза Янислав Картелов. В епицентъра на скандала са двама четвъртокурсници от специалност „Компютърни системи и технологии”. Студентите се явявали два пъти на изпит по компютърни мрежи при главния асистент, но не се справили успешно и той си скъсал.

„Тестовете са само с отворени отговор. Няма как да манипулирам резултатите или да бъда обвинени в преднамереност и некоректност, тъй като писмените работи са при мен и са доказателство за уменията на двамата студенти”, разказа пред ”Уча в Пловдив” Картелов.

Ядосани от факта, че за пореден път не успяват да вземат изпита, двамата подават жалби срещу него, че изпитният тест е върху материал, който не са изучавали, и че липсва скала за оценяване. Задочниците настояват да бъдат изпитани от комисия. С решение на декански съвет такава е съставена, но въпреки че правилникът изисква в нея да бъде включен преподавателят титуляр, по думите му, той не е уведомен. И така четвъртокурсниците се оказват с оценки 5 и 6. Каретелов уточнява още, че те се водели редовно обучение, но посещавали занятия като за задочници.

„Моето становище по казуса дори не е протоколирано. Не са съм видял и изпитните тестове, съставени от комисията. Това не е случайно, тъй като единият от студентите работи във фирмата доставчик на интернет за университета. В хода на семестъра двамата непрекъснато саботираха работата ми. Позволявали са си да уронват публично авторитета ми пред цялата група с реплики от рода на: „Кой си ти?”, разказва главният асистент. Той обаче не пуснал жалба срещу тях, тъй като решил, че подобна реакция би била крайна мярка. Но уведомил ръководството на Техническия факултет.

Картелов е бакалавър от пловдивския филиал на Техническия университет, а след това завършва магистърска степен в Пловдивския университет. Докторантурата му е в УХТ, където работи от пет години. Огорчен от отношението на колегите си от катедрата и факултета, той е подал едномесечно предизвестие за напускане.

„Жалбите, които пуснах, останаха без отговор. Всеки може да каже, че преподавателят, когото не харесва, води занятията си с краката нагоре. Това, че си платил семестриалната си такса, не означава, че можеш да правиш каквото си поискаш. Успехът на акция като тази на двамата четвъртокурсници дава кураж на останалите да пробват по същия начин”, категоричен е гл.ас. Картелов.

Ръководителят на катедра “Компютърни системи и технологии” проф. Лена Костадинова коментира, че всички действия на комисията са били в съответсвие с правилника и няма никакви нарушения на процедурата по нейното съставяне. Картелов също е бил своевременно уведомен.

“Решението му да напусне е доста крайно и емоционално, за което съжалявам, защото той имаше бъдеще в катедрата. Помогнахме му за защити дисертация. Млад човек, който не иска да приеме, че също трябва да коригира поведението си”, заяви проф. Костадинова.