Общинските съветници приеха предложението за увеличаване броя на 3-годишните в детските градини, в които има недостиг на места

От учебната 2020/2021 г. максималният брой деца в първа възрастова група на детските градини става 30. Решението бе взето на днешната сесия на местния парламент.

В мотивите за увеличението кметът Здравко Димитров посочва, че на първото класиране 2327 деца са кандидатствали за 2070 места, но са били класирани 1886. На втори тур документи за прием са подали 803 тригодишни, в списъците са попаднали 624. Останалите незаети места за първа група са 233, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите.

Най-сериозен е проблемът в „Южен“ и „Северен“, където няма свободни бройки. Сериозният недостиг се дължи на нарастващия брой на адресно регистрирани млади семейства в тези части на града, както и на неравномерното разпределение  на деца по районите.  В „Тракия“ незаетите места са само  15, в „Западен“ – 23, в „Централен“ – 30. Най-много са в „Източен“ – 116. Независимо от разкриването на три допълнителни групи  в блоковите детски градини в „Южен“, там пак се очертава недостиг.

По данни на община Пловдив средната месечна посещаемост е 18 деца в група.

Предучилищни педагози са категорични, че е свръх силите им да организират обучителен процес с 30 деца. При това 3-годишни. И че ще имат нужда поне от помощник-възпитател.

Увеличението на броя на децата се прави за втора поредна година с решение на местния парламент. През септември миналата година се наложи да бъде гласувано завишение от 22 на 30 за първа възрастова група.