Награди за отлични дипломни работи, разработени с индустрията и отличия за фирми, наемащи студенти след завършване предвижда документът

bigstock-pupils-raising-hand-during-geo-83001707

Стратегия за развитие на образованието на Пловдив ще приеме Общинският съвет до края на месеца. Документът дава посока на развитие на системата за следващите пет години и бе качен за обществено обсъждане в сайта на общината. Подготовката на стратегията, възложена на фондация „Заедно в час”, е коствала 6-месечна работа и активно участие на представители на предучилищното и училищното образование, както и академичните среди. Според ресорния зам.-кмет Стефан Стоянов основната задача е развиване на уменията на 21 век. Искаме да дадем шанс на системата да се реформира по-бързо, категоричен е Стоянов.

Приоритетните области са 5 – осигуряване на условия за повишаване качеството на образование и подкрепа на децата, учениците и студентите на Пловдив, поддържане и развиване на материалната база на училищата и детските градини, подкрепа за изграждането на ключови педагогически кадри, кариерно ориентиране, координация между институциите.

Сред основните дейности е разширяване прилагането на Монтесори педагогиката в детските градини и училища и осигуряване на устойчивост. Заложено е също разширяване на проекта „Иновативни училища” и „Дигитализация на учебния процес и Е-училище”.

Предвижда се общината да съфинансира международен форум, който да представя добри практики на местните мрежи директори и учители. Той ще бъде насочен не само към специализирана аудитория, а и към родителите и бизнеса.

Ще бъде създаден фонд за финансиране на участия в национални и международни състезания на ученици и студенти с високи постижения в науката, изкуството и културата. Предвижда се Пловдив да домакинства форум за талантливи млади хора.

Стратегията предвижда организиране на награди, в сътрудничество с регионалния бизнес, за отлични дипломни работи, които имат силна практическа насоченост и са разработени съвместно с индустрията. Заложена е и награда за отличаване на предприятия, които са привлекли на работа най-много студенти, директно след завършването им, без стаж по специалността.

Организиране на съвместни инициативи с обществените съвети и постепенното преобразуване на държавните професионални гимназии в общински чертае още стратегията.