Десетокласници от ПГ по икономика „Тодор Влайков“ извозват трупи с въжена линия, правят нов горски тракторен път, етикират стоки в магазини

Двугодишен рамков договор за сътрудничество, подписан между Професионална гимназия по икономика “Тодор Влайков” в Клисура и Централния кооперативен съюз, позволи на учениците да проведат лятната си практика в базите на сдружението.

„Нашето училище е създадено през 1985 г. като звено към Централен кооперативен съюз за подготовка на средни икономически кадри за нуждите на кооперативната система в България. Отношенията между ЦКС и гимназията бяха възобновени отново със сключването на споразумението с цел популяризиране на кооперативните принципи и ценности сред учениците. Оказва се, че средната възраст на работещите в кооперациите е над 60 години и че са нужни нови кадри с нужната дигитална компетентност. Част от дейностите в договора са гимназистите ни да провеждат производствената си практика в реална работна среда в бази на ЦКС“, пояснява директорът Румена Милова.

Учениците от 10 и 11 клас – специалност “Горско стопанство и дърводобив”, заедно с ментора Ангел Хворев и ръководителят си – инж. Минчо Вълчев, стажуват в Градска потребителна кооперация “Сакарка” в с. Левочево, област Смолян. Те участвали в извоз на трупи с въжена линия “Колер” и измерване на трупи с клупа, правили нов горски тракторен път за извоз на дървесина, посетили цех за бичене на едри строителни материали.

А момчетата и момичетата от специалности “Оперативно счетоводство” и “Бизнес администрация” практикували в централния офис на ЦКС в София и в супермаркет КООП в столицата, участвали в складови и счетоводни дейности, правили електронни етикети на стоките. Техен ментор е Ваня Боюклиева – заместник-председател на ЦКС, с която заедно посетили и Музея на кооперативното движение, запознали се с дейностите в търговския, юридическия и счетоводния отдел.

„По време на учебната практика учениците имат възможност да приложат наученото в часовете по теория. Чувстват се мотивирани да продължат образованието си в направлението, в което се обучават. Ученето чрез правене и дейности, пряко ангажиращи младежите, създава трайни знания и формира умения, които ще им бъдат полезни в живота“, коментира преподавателят Михрибан Азизова.