Медиаторът Румен Караджов помогнал на децата да се включат във виртуалната класна стая и да започнат онлайн обучение

Професионална гимназия по икономика “Тодор Влайков” в Клисура предостави 33 таблета на ученици от ромски произход, за да могат да провеждат дистанционно обучение. Въпреки ограничения си делегиран бюджет, училището закупило дигитални устройства за учениците от ромски произход, чиито семейства са в затруднено финансово състояние и не могат да осигурят техника за ефективно обучение в електронна среда.

„Образователният и здравен медиатор Румен Караджов, който съдейства за активното включване на всеки ученик във виртуалната класна стая и приобщаването му към учебния процес в условията на извънредното положение, помогна и сега, разнасяйки устройствата. Снабден с нужната екипировка и предпазни средства, той всеки ден посещава домовете на учениците, за да предоставя образователни материали”, обяснява директорът Румена Милова.

За нуждите на дистанционното обучение са били изградени безвъзмездно две мобилни точки за достъп  – в село Розино от доставчиците на интернет – “Калчев Нет” ЕООД, и в Клисура – от САТ НЕТ.