77 ученици от училища по изкуствата към Министерство на културата взеха участие в четвъртия национален конкурс „Плакат – Костадин Отонов“

77 гимназисти от училищата по изкуства към Министерство на културата взеха участие в четвъртото издание националния ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ 2021. Талантите твориха на тема „Фестивален плакат за класическа или джаз музика“. Гласуването се проведе в онлайн системата за оценяване в официалния сайт на НХГ “Цанко Лавренов”.

Конкурсът е организиран от НХГ „Цанко Лавренов“ със съдействието на Министерство на културата. Целта е учениците да покажат оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност, да демонстрират умения за работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка.

В сeлекцията участваха 79 плаката на ученици от 14 до 17 години от НХГ „Цанко Лавренов“-Пловдив, НПГИ „Св. Лука“ – София, НУМСИ ,,Панчо Владигеров“ – Бургас, НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография -София, НУПИД ,,Академик Дечко Узунов’’- Казанлък и Национална гимназия по сценични и екранни изкуства – Пловдив.

Всички конкурсни творби бяха селектирани и гласувани анонимно от компетентно жури от експерти и преподаватели. Комисията присъди осем награди. Класираните на първите три места ще получат стипендии при условията и по реда на наредбата за закрила на деца с изявени дарби. Тази година се връчват две трети награди поради равния брой точки след гласуването.

„Уча в Пловдив“ е медиен партньор на събитието.

 

Първа награда – стипендия на Министерство на културата

Георги Дженков, 11 клас, НХГ “Димитър Добрович”

Втора награда – стипендия на Министерство на културата

Константин Лайдов, 11 клас, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства

Трета награда – стипендия на Министерство на културата

Никола Димов, 11 клас, НХГ “Цанко Лавренов”

Трета награда – стипендия на Министерство на културата

Силвия Иванова, 12 клас, НХГ “Димитър Добрович”

Четвърта награда от Национална художествена академия, София

Наталия Господинова, 11 клас, НХГ “Димитър Добрович”

Пета награда от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Адриана Шапкова, 9 клас, НХГ “Цанко Лавренов”

Шеста награда от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Нина Врачева, 11 клас, НХГ “Цанко Лавренов”

Седма награда от Община Пловдив
Лора Трифонова, НГПИ “Св. Лука”

Осма награда “Костадин Отонов”

Олга Спиридонова, 12 клас, НХГ “Димитър Добрович”, Сливен