ЕГ „Пловдив“ е партньор по европейски проект „Идентичност и свързаност“ по програма „Еразъм +“ №2019-1-UK-01-КА-229-061374, чиято цел е да подпомогне политиките при употребата на интернет в образованието. Ученици от гимназията започват проучване за ползата от социалните медии в училищния живот в рамките на проекта.

Темата, по която ще работят младежите от партньорски училища във Великобритания, Финландия, Гърция, Италия и България, е „Ползите и опасностите, свързани с употребата на социалните медии“. Целите на проекта са подкрепа на училищните политики във връзка с употребата на интернет и, в частност, социалните медии, осигуряване на допълнителни обучителни материали за час на класа и часовете по гражданско образование , а заедно с това и осъществяване на културен обмен. Италианските ученици ще правят проучване за роботиката и изкуствения интелект, финландските ще анализират изключително актуалната тема за фалшивите новини, а гръцките – опасностите, които крие глобалната мрежа. Видовете социални медии и тяхната употреба ще бъдат представени от участниците от Великобритания.

За първата мобилност, която ще се проведе във Великобритания между 8. и 14. март, са одобрени четирима пловдивски десетокласници – Максим Тодоров,  Димитър Делов, Симона Чакова и Вили Василева. Тяхната основна задача в момента е да съставят въпроси за анкетата, която ще проучи мнението на съучениците им относно ползата от социалните медии в класната стая, в извънучилищния живот, в младежки инициативи и събития, ще търсят доводи в подкрепа на употребата на дигиталните медии в процеса на образование. Нововъведенията в медийната среда променят нашето разбиране за грамотност и изискват друг тип навици и начини за взаимодействие със света около нас, коментират актуалността на проблема 10-класниците. Те ще бъдат настанени в английски семейства, ще влизат в класните стаи на партньорското училище и ще участват в уъркшопове, на които ще представят своята работа по поставената тема. Така ще имат възможност да направят сравнение на политиките в съответната държава относно приложението на дигиталните технологии в образованието, които след това да споделят с учителите и учениците на ЕГ „Пловдив“.

Продължителността на проекта е две години и участие в него ще вземат общо шестнадесет ученици на възраст 15-17 години, разпределени в четири групи от по четирима младежи, придружавани от учител и координатор на проекта.

„Учениците ще работят в сътрудничество със свои връстници от цяла Европа, ще обменят информация в платформата еTwinning, ще изнасят презентации за съществуващите в тяхната страна практики и ще разпространяват наученото, когато се върнат в училище. Резултатите от проекта ще бъдат публични и има реален шанс да доведат до промяна на училищните политики за използване на социалните медии“, поясни координаторът на проекта Албена Тончева.