Започна вторият модул на менторската обучителна програма на ПГ по туризъм и „Старинен Пловдив“

С обучение в реална среда и споделяне на добри практики днес в къща „Хиндлиян“ стартира вторият модул на менторската обучителна програма на Общински институт „Старинен Пловдив“ и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. Тя включва лекции, срещи и практики в областта на опазването и закрилата на движими и недвижими културни ценности и популяризиране на архитектурно-историческо наследство. Идеята за  инициативата е на екскурзовода Вангел Илиев, уредника Росен Танев и Саво Хаджигенов – преподавател в гимназията.

Учениците преминаха петмесечен курс, по време на който се запознаха с различните обекти, управлявани от „Старинен Пловдив“, спецификата на обслужването им, методите при изнасяне на беседи и обиколни турове, с политиката за опазване на културното наследство.

През юли гимназистите проведоха производствена практика в Института и научиха как да изнасяне на беседи, предлагат и продават маршрутни билети, с процесите при инвентаризация на къщите.

Вторият модул ще продължи и през 2024 г., като гимназистите от специалност „Организация на туризма и свободното време“ ще стажуват в Института. Някои от бившите вече ученици са част от екипа на “Старинен Пловдив”.