Ученици от ПГ по електротехника и електроника проведоха социален експеримент в парк в „Кючук Париж“ – минувачите масово не изхвърлят разделно. Измайсториха фитнес уред от отпадъци

Едно семейство изхвърля дневно 1.6 кг боклук. Изчисленията направиха 8-класници от Професионална гимназия по електротехника и електроника по повод днешния Световен ден на рециклирането. В продължение на седмица те работиха по STEM проекти, възложени от преподавателите им по химия и опазване на околната среда Мария Проданова и Севелия Бечева. Момчетата и момичета имали възможност да работят по три теми. Тези, които избрали „Боклукът в нашия дом“, трябвало в продължение на седмица да организират разделно събиране на отпадъците вкъщи, да теглят и изчисляват количеството за ден, месец и година. След прецизни пресмятания се оказало, че средно едно семейство изхвърля около 11.5 кг за 7 дни, а годишният отпадък е  4133 кг. Според наблюденията на учениците пластмасата е в най-големи количества.

Друга група ученици провели социален експеримент в парк в квартал „Кючук Париж“. Поставили кошчета за разделно събиране в съседство до бетонния. В края на деня, когато отишли да проверят какъв е резултатът, цветните кошчета за рециклиране били полупразни. Децата са категорични, че има нужда от разяснителни кампании, тъй като хората нямат изградени навици.

Трети ученически екип се заел да проучва процеса на рециклиране на пластмасата, видовете пластмасови изделия и кои от тях подлежат на обработка. Информацията събрали и анализирали в онлайн презентации.

Своята креативност и въображение за това как да дадат нов живот на пластмасата учениците показали чрез изработените от тях изделия – саксия за цветя от кутия за нескафe, кенчета от кола за моливници, купа за плодове от обработени по специална технология стари списания и брошури. Един от учениците измайсторил даже фитнес уред от отпадъци.