dav

Ученици от ЕГ „Иван Вазов” посетиха Общински съвет, за да научат какъв е пътят на едно предложение от изготвянето до приемането му на сесия

Какви са правомощията на общинските съветници и какъв е пътят на едно предложение от изготвянето до приемането му на сесия. Това научиха ученици от Езикова гимназия „Иван Вазов”, които посетиха местния парламент, за да се запознаят с работата му като орган на местното самоуправление. Гимназистите са част от Европейския клуб към училището, а някои от тях са избрани за младши посланици по програма на ЕП.  Председателят на Общинския съвет Савина Петкова ги запозна с основните правомощия на местните парламентаристи, разписани в законодателството на България. Тя разказа  за структурата на ОбС и работата на неговите комисии, а учениците бяха любопитни да разберат как се определя дневният ред, кой и по какъв начин може да свика сесия.

Петкова обясни какви решения може да взима Общинският съвет и в какво се състои разликата между обикновено, абсолютно и квалифицирано мнозинство. На въпрос кое ще е най-голямото предизвикателство пред съветниците през 2019 година, председателят сподели, че тя е последната от мандата на настоящия местен парламент, което няма как да не окаже влияние. Петкова изрази надежда, че въпреки задаващите се местни избори през есента, общинските съветници ще продължат да работят в диалог.

Директорът на ЕГ “Иван Вазов” Вихра Ерамян също е общински съветник.