Център „Амалипе“ анкетира 300 училища от мрежата за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник“ относно пандемията от Covid-19

В 77% от селските училища в момента няма заболели от Covid-19 учители и ученици. Това показва проучване на Център Амалипе, проведено от 1 до 3 февруари в рамките на Мрежата за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник“, относно възможностите за връщане на учениците към присъствена форма на обучение и прилагане на противоепидемичните мерки.

На въпроса „Каква е степента в проценти на заболеваемост от Covid-19 сред вашите ученици и персонал в момента?“ близо 77% от училищата отговарят, че в момента нямат, 20% имат до 5% заболели и едва 2.5% – над 10 на сто заболели.

Малък е и процентът на педагози, преболедували вируса. В 50% от училищата до 5 на сто от учителите са се срещнали с Covid-19, а около една четвърт от училищата споделят, че досега не са имали заразени преподаватели. По-голямата част от тях са селски.

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” обединява близо 300 училища, голямата част от които са с различна концентрация на ученици от уязвими групи, и особено на ромски ученици. Те са на мнение, че ситуацията в малките населени места е коренно различна от тази в големите градски училища и че местните особености предоставят възможност за безопасното възстановяване на присъствен учебен процес при спазването на строги противоепидемични мерки.

В анкетата са участвали 233 училища от цялата страна, членове на Мрежата. Над 57% са селските, 28.57% са в малките населени места, около 15% са училищата се намират в областни градове и в София.

По отношение на учениците, над три четвърти от училищата споделят, че никой от техните ученици не се е сблъсквал с болестта (75.5%), в 20% от училищата са преболедували до 5 на сто от децата.

По отношение на противоепидемичните мерки, почти 100% са отговорили, че ползват топла вода, дезинфектанти, лични предпазни средства в междучасията, по коридорите и общите помещения. 86 на сто посочват, че успяват да осигурят напълно или в много голяма степен социална дистанция в час.

Преобладаваща част от анкетираните училища разполагат с големи сгради, а с оглед на това, че броят на учениците в тях е по-малък, те имат възможност да подсигурят спазване на дистанция и по-голяма площ за всеки ученик. Средният брой ученици в една паралелка в училищата, участвали в проучването, е 16,3, което значи, че на ученик средно се падат по 3 кв.м.

Показателен е и средният брой паралелки в анкетираните училища. В прогимназиалния етап са 4.19 паралелки, което, като се има предвид, че са три класа, се пада по около паралелка и половина на випуск. В гимназиална степен средният брой паралелки е 7.51, което също е по около паралелка и половина на випуск. Средният брой ученици в паралелка сред анкетираните училища е 16.3.

Според „Амалипе“ данните показват, че по-голяма част от училищата в малките селища разполагат с достатъчно пространство за броя ученици, които обучават. Дори и ако всички се върнат присъствено в училище, те пак ще имат възможност да бъдат разпределени така, че да се поддържа необходимата социална дистанция.

Ако заболеваемостта в тези училища продължи да бъде ниска, а всички противоепидемични мерки продължат да се прилагат със същата последователност, логично би било получат автономност да вземат решение за връщане към присъствено обучение, е позицията на Центъра.