В училищата ще има дежурни учители, които да се грижат за учениците до 18 часа или до приключване на учебните часове при целодневна организация на обучение. Това предвижда заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, която касае учениците до 12-годишна възраст. Тя е издадена след сигнали на родители за невъзможността да взимат децата си, включени в целоднавна организация, поради ранното приключване на часовете.

Педагогическите специалисти, които ще следят за безопасността на децата до прибирането им, ще осъществят връзка с родителите за установяване на възможностите им да се намали престоят на децата и учениците в училище след края на учебните часове, се казва още в заповедта.

Директорите трябва да съобразят дежурствата на педагогическите специалисти с продължителността на работното им време, междудневната и междуседмичната им почивка, съгласно Кодекса на труда.

Междувременно от социалното министерство съобщиха, че при обяваване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, която налага затваряне на детски градини и училища, родители с дете до 14 години могат да получат до 610 лева помощ, докато са у дома. А семейства с две или повече деца – до 915 лева. Средномесечният доход на член от семейството за предходния месец обаче трябва да е по-нисък или равен на 610 лева. Помощта ще се отпуска и на семейства на близки/роднини и на приемни родители, при които са настанени децата. Безработните без право или с минимално обезщетение, както и самоосигуряващите се, също могат да я получат.