Това показват резултатите от проучване, проведено от браншовата организация Асоциация „Българска книга”, сред книгоиздатели и книготърговци

Спад при продажбите на книги между 50 и 70% за периода март – май  в сравнение със същия период за 2019 година. Това показва анкета на Асоциация „Българска книга”, в която членуват книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти от цялата страна. Целта на проучването е да установи какви са щетите върху бранша в условията на епидемията от Covid-19, както и проблемите в сектора.

За периода на извънредно положение близо 30% от анкетираните не отчитат ръст в онлайн продажбите. А за тези издатели и кноготърговци, които отбелязват повишаване, то далеч не е достатъчно да компенсира общия спад. Според над 40% от респондентите в анкетата ключова причина е затварянето на книжарниците и печатниците, които преустановиха дейност за над 30 дни.  60% посочват, че са имали просрочени плащания със съответните контрагенти.

Друг акцент сред резултатите от проучването е отлагането на планираните нови заглавия и допечатки сред над 60% от издателите. Те се равняват на между 20 и 30% от общо планираните книги за издаване през текущата година. Това се отразява както върху приходите, така и върху устойчивостта на сектора в дългосрочен план.

Друг отзвук от кризата с Covid-19 в бранша е освобождаването на персонал – над 50% от анкетираните посочват, че се е наложило да освободят служители. Но освен това спецификата на книгоиздаването предполага и работа с професионалисти от свободните професии – преводачи, редактори, коректори, дизайнери, илюстратори, художници, рецензенти. Спирането на книгоиздателските процеси се отразява пряко и на тяхната заетост.

В анкетата са участвали 80,5% издатели, 15,9% издатели и книготърговци и 3,7% книгоразпространители, а данните са изпратени до Министъра на културата Боил Банов, заедно с предложение за изготвяне на пакет от мерки за подпомагане на книжния бранш.

Предложените мерки включват настояването намаляването на ДДС на книгите да се превърне в постоянна мярка, а също така с намалена ставка да се облага и доставката на услуги по отпечатването на книги; въвеждането на механизми за институционално финансиране на библиотечните фондове, което би могло да бъде постигнато чрез приемането на Стандарта за библиотеките; разработването на механизъм за специална финансова подкрепа на книжарниците в малките населени места.

В изпратеното писмо Асоциацията подчертава, че подкрепя предложенията на Европейската федерация на книгоиздателите и на Федерацията на европейските и международните книготърговци, до министрите на културата на страните членки на ЕС и еврокомисар Мария Габриел, а именно – въвеждане на книжни ваучери, с които читателите да могат да закупуват книги в книжарниците, и програми за финансиране обогатяването на книжните фондове на обществените институции.