Под 0,2% са положителните антигенни тестове на работещите в общинските училища в Пловдив. Това показват данните при изследвани 78% от педагогическия и 33 на сто от непедагогическия персонал, съобщават от дирекция „Здравеопазване“ в общината. Далите положителни проби за коронавирус са от различни пловдивски училища и са поставени под карантина.

„Резултатите за нас са много обнадеждаващи, защото от всичките тествани 2221 учители, само при четирима тестът е бил положителен, което означава, че преподавателите са здрави и може да започне нормален учебен процес след 4 февруари“, коментира Донка Щилянова, началник на общинския отдел “Образование”.

Пловдивска област първа започна изследване на учителите за COVID-19 с бързи антигенни тестове . Тази седмица те продължават основно сред непедагогическия персонал, както и за екипите на детските градини.

Организацията във всички 52 училища е направена от Община Пловдив и районните администрации, със съдействието и методическата помощ на РЗИ в държавните учебни заведения.

Припомняме, че с цел надеждност на резултатите предварително беше извършено обучение от инспектори на РЗИ на всички медицински специалисти, работещи в здравните кабинети в училищата.