Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков ще отчете резултати от проектите, изпълнявани от МОН в рамките на приключващия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той ще открие утре от 11 часа в СУ „Любен Каравелов“ форум, посветен на работата по европейските проекти и постигнатите резултати.

Заедно с отчета на инвестираните средства в българските училища, обхванатите ученици и конкретните резултати за образователната система, ще бъдат представени и част от добрите примери по приключващите проекти. Сред тях е историята на ученичка, успяла да продължи дистанционно образованието си с осигурените ресурси от МОН. Гимназист в дуално обучение ще сподели как се реализира в професията, която е избрал. Представители на регионалните управления ще разкажат за работата си по проектите, свързани с равния достъп до образование, а някои от най-успешните училища ще представят добри практики и иновативни решения в тяхната дейност.

Във форума, организиран от МОН, ще участват още заместник-министрите Наталия Митева и Мариета Георгиева, началници на регионални управления на образованието, директори, учители, ученици. Сред гостите ще бъдат и кметът на община Пловдив Костадин Димитров, областният управител Илия Зюмбилев, представители на синдикалните и работодателски организации в сферата на образованието.

По-късно министър Галин Цоков ще посети и Професионална гимназия по електротехника и електроника в Пловдив, която ще бъде един от центровете за върхови постижения. По време на визитата той ще разгледа ателиетата с изобретения на ученици в дуално обучение и техните работодатели. Сред тях са роботизирана платформа за неинвазивно измерване на кислорода в кръвта и пулса, система за деление по цвят, програмиране на асемблиран велосипед и др. В STEM залата на училището Евгени Данаилов, лауреат на олимпиада по ИТ, ще представи своя проект, а в кабинета по химия ученици ще направят „химичен коктейл“.

В рамките на визитата си в Пловдив министър Цоков ще награди учениците от Националния отбор по хокей на трева от Special Olympics – Берлин 2023 г. Деветима от тях завоюваха сребърни медали на олимпиадата.