Професионалните гимназии ще могат да формират паралелки, в които част от учениците да се обучават в дневна, а останалите в дуална форма, каза на национална среща в Пловдив зам.-министърът на образованието Таня Михайлова

В държавния план прием за 2020/2021 г. МОН ще допуска формирането и на половин дуална паралелка. От следващата учебна година професионалните гимназии ще могат да правят паралелки, в които една част от учениците са в дуална форма на обучение, а останалите – в дневна.  Това каза днес в Пловдив зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, която взе участие на Национална среща на професионалните гимназии, въвели дуално обучение, и бизнеса. Нормативната възможност е заложена в промените в Наредбата за организацията на дейностите в училище.

„В по-малките региони невинаги компаниите могат да осигурят достатъчно работни места за децата в дуалната форма. В същото време не бива да се губи възможността за учене чрез работа”, обясни Михайлова. Затова е намерена форма за паралелки 2 в 1 по една и съща специалност. Директорите ще могат да заложат такива в план-приема, който предстои да предложат за одобрение в началото на 2020 г. Сега те имат право да формират паралелка по две различни специалности, за да се съхранят професии, към които няма особен интерес, но пък има глад на пазара.

Таня Михайлова  подчерта, че Пловдив е регионът, който тази година е реализирал най-голямо увеличение на приема в дуалната форма, поради отличното партньорство с бизнеса. В момента в областта има 26 паралелки с общо около 500 ученици.

Според зам.-министъра последните промени в Закона позволяват да се развиват добри политики, но трябват още много усилия на системата, за да убеди децата и родителите, че професионалното образование е перспективно и гарантира сигурна реализация. Допълнителен стимул ще бъдат стипендиите за ученици в защитени професии и в професионални направления с най-голям очакван недостиг на пазара на труда.

На националната среща днес ПГ по електроника и електротехника, ПГ по дървообработване и ПГ по механотехника представиха добри практики при дуалното обучение. ПГ „Иван Асен II” в Асеновград пък презентира резултатите от 13-годишното си партньорство с КЦМ.

Преди да се присъедини към дискусията за професионалното образование, Михайлова посети училищата в Маноле, Скутаре и Рогош, за да провери обхвата на учениците и да чуе мнението на преподавателите относно прилагането на Механизма за задържане.