В 48 училища присъственото обучение е възстановено за 100% от паралелките в начален етап, показват данни на Регионалното управлениена образованието

11 359 ученици от 739 паралелки в начален етап бяха тествани в първия ден от завръщане към присъствено обучение

Четирима ученици и двама души от непедагогическия персонал от Пловдивска област са дали положителни проби при тестването за КОВИД-19 днес. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието.

От общо 23 115 ученици, разпределени в 1 166 паралелки в начален етап, са тествани 11 355 деца от 739 паралелки.  Тестове са направени и на 823 учители и 448 души непедагогически персонал.

В тестването на учениците от 1 до 4 клас в 120 училища на област Пловдив са се включили 907 родители, 19 медиатори, 14 студенти и 123 медицински специалисти.

Не е осъществено тестване в 33 училища с ученици в 1-4 клас, тъй като в тях  не са събрани 50% декларации за съгласие от родителите в паралелките в начален етап.

В 48 училища в тестването са участвали ученици от всички паралелки в начален етап, в тези 48 училища присъственото обучение е възстановено за 100% от паралелките в начален етап.