“От началото на годината сме изпълнили 150 поръчки на български и чужди фирми”, каза при рязането на лентата зам.-директорът на Централната лаборатория по приложна физика в Пловдив проф. Румен Каканаков

Високотемпературен трибометър ще помага за изследване на стабилността и здравината на материалите в условия, които съответстват на реалните в индустрията. Апаратурата дава възможност тестовете да се извършват до температура 1000 градуса. Уникалният за страната уред се намира в новия изследователски център по мехатроника и чисти технологии, който бе официално открит днес в Централната лаборатория по приложна физика към Българската академия на науките, която се намира в Пловдив.

На церемонията присъства председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, който поздрави пловдивските си колеги, че са успели в кратък срок да създадат и оборудват центъра. „Лабораторията е изключителен пример как научните изследвания водят до иновации. Ноу-хауто на нашите колеги е уникално. Убеден съм, че ще допринесат за развитието на индустрията”, каза акад. Ревалски, който преряза лентата на новото съоръжение заедно с кмета на Община Пловдив Здравко Димитров.

Изследователският център се състои от Чиста стая, клас 100 000, чийто под е антивибрационен и където има строг контрол на температурата и влажността. В пространството с площ от 300 кв. метра е разположено оборудване за 5 милиона лева. Към Чистата стая функционират два комплекса – технологичен и изследователски. Те са снабдени с модерно оборудване, което се използва както за разработване и изследване на нови функционални материали, така и за създаване на съвременни екологично чисти технологии, на иновативни продукти, които намират приложение в машиностроенето, самолетостроенето, металообработването, енергетиката, медицината и стоматологията.

Калотестер за експресно определяне големината на покритията, апаратура за определяне на параметрите на слоеве и материали са сред уредите от модерното оборудване, които дават възможност за осъществяване на връзката наука-иновации-индустрия.

„От началото на годината сме изпълнили 150 поръчки на български и чужди фирми“, каза при рязането на лентата зам.-директорът на Централната лаборатория по приложна физика проф. Румен Каканаков.

Научната инфраструктура се използва за научна, научно-приложна и иновативна дейност, посочи в презентацията си директорът на Центъра доц. д-р Лиляна Колаклиева. И уточни, че той е създаван в продължение на 10 години. Изграждането му обхваща периода 2007 – 2020 г. и е резултат от няколко проекта с национално и европейско финансиране.