Без оценки и повтарячи до 3 клас, основно се завършва в 7-и

product_image

Обществени съвети ще диктуват правилата в училище и детската градина с идеята за по-демократичното им управление. Това е записано в проектозакона за училищното образование, който депутати от ГЕРБ внесоха в петък следобед в Парламента. Просветният министър Тодор Танев отрече действията им да не са съгласувани с него и добави, че в последните 30 години средното образование у нас е станало висше. В обществените съвети влизат представители на финансиращия орган и трима родители, излъчени от събрание, свикано от директора. В професионалните гимназии като член на съвета може да бъде приет и представител на работодателите, който се определя от областния управител по предложение на гилдиите. Мандатът на обществения съвет е 3 години, а изискването е да заседава минимум четири пъти годишно. С право на съвещателен глас участват трима представители на ученическото самоуправление и представител на училищното настоятелство. Директорът има право да присъства на съвещанията и да изразява становище.

Новата организация ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището, ще участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програмите, съгласуването на училищния учебен план и избора на учебници и униформи. В законопроекта е записано, че съветът може да дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи. Членовете ще имат право да се произнасят за работата на директора и учителите при тяхното атестиране, да съгласуват план-приема и участват в създаването и приемането на Етичен кодекс.

Оценки до 3 клас няма да има, е записано още в проектозакона. Учениците от 1 до 3 клас няма да повтарят класа, дори да имат двойка по някой предмет. Началният учител няма право да ги оставя и на поправителен, ако не са овладели материала.