Наредбата за училищната среда влиза в сила от учебната 2020/2021 година

Край на двойните чинове в редици. Класните стаи могат да бъдат трансформирани спрямо идеите на учителя и нуждите на учениците в мултифункционални пространства. Това позволява Наредбата за физическата среща, която в момента е подложена на обществено обсъждане, и която ще влезе в сила от учебната 2020/2021 година. Така например стените между три съседни класни стаи могат да бъдат премахнати, а на тяхно място да се сложат подвижни прегради. Пространството в средата остава най-малко и във всеки един момент може да се приобщи към една от съседните две стаи. Друга възможност за промяна е премахване на стените към коридорите на училища и заместването им отново с подвижни прегради. Трета опция е изграждането на тераса от външната страна и преминаването на учебния процес на открито.

Според наредбата за децата от начален етап трябва да бъдат осигурени поне 4 класни стаи. Във всяка трябва да е предвидена зона за отдих и хранилище за технически материали, да бъде оборудвана с бяла дъска, индивидуални чинове и столове, както и място за учебници. По стените могат да се разположени плакати и макети, свързани с учебните предмети. В класните стаи на най-малките трябва да има и места за дрешките им, както и обща маса и столове.

За учениците от прогимназията клас са нужни по 3 класни стаи и специализирани кабинети по химия, физика, биология, изобразително изкуство, по технологии и предприемачество, като всички те трябва да бъдат с хранилище. Всяка от специализираните лаборатории следва да има плотове за демонстрация от учителя, нужните прибори и материали за експериментите, работни мивки, мултимедийни прожектори. Наредбата предвижда отделни стаи по музика и компютърен кабинет.

От гимназиите се изискват и езикова лаборатория. Там трябва да има бяла дъска, CD Player, Flipchart, мултимедиен прожектор, както и място за дрехите на учениците. За профилираните гимназии трябва да се осигурят кабинети за предметите по профил за учениците от 8-и до 10-и клас, а за тези в 11-и и 12-и  – кабинети за обучение по теория на професията.

Що се отнася до мястото за спорт, то трябва да е закрито, да има съблекалня, по възможност с душове, склад за инвентар, място за учителите и да е оборудвана с подходящи съоръжения.

За всички училища трябва да бъдат отделени кабинети на психолог, логопед и ресурсен учител.

В работния вариант на Наредбата е заложено и изграждане на зеленчукови градини, оранжерии, зоокътове, хранилки за птици с площадки за наблюдения, които да позволяват на учениците да учат чрез практика. Природният кът трябва да бъде оборудван с инструменти, престилки и ръкавици за децата, маси за експерименти, зони за игра с вода и пясък. В дворовете ще бъдат създадени кътове за сядане и общуване, а асфалтираните площадки ще бъдат озеленени.

Трябва да бъдат създадени и зони за обучение по пътна безопасност. В тях трябва да има модел на светофар, стоп палки, детски каски за велосипеди, конуси, както и очила, симулиращи влиянието на алкохола и наркотиците.

За сценични изяви и училищни инициативи и празници, училищата ще могат да си изградят зони, наподобяващи амфитеатър.