Правилата, утвърдени с Наредба №16, вече са обнародвани в Държавен вестник

Повече практически казуси, намаляване на субективните критерии, повече практически задачи насочени към придобити знания, видео и аудио записване. Това са част от правилата за конкурсите за директори на държавни и общински институции в предучилищното и училищното образование утвърдени с Наредба №16, която днес е обнародвана в Държавен вестник.

До промените се стигна, след като МОН се съобрази с решението на Върховния административен съд и отмени участието на свой представител в комисиите по избор в държавните и общински училища. Съгласно разпоредбите на Закона за училищното и предучилищно образование в тях ще се включват общо трима представители на регионалните управления на образованието, определени от началника на съответното РУО. Без промяна са останалите членове – представител на съответната общинска администрация, както и представител на обществения съвет в училището.

В резултат на общественото обсъждане на нормативния документ и приоритетите на МОН се вземат конкретни мерки за ограничаване на субективните критерии при избор на директорите. Както до сега конкурсите ще протичат в два етапа – писмен и устно събеседване. Кандидатите получили минимум 30 точки на теста ще бъдат допускани до втората част. В нея ще се засили практическият елемент, като кандидатите ще трябва да решават казуси, които са пряко свързани с работата и отговорностите на ръководителите в училищното и предучилищното образование. В тях ще се изисква да се демонстрира не просто познаване на нормативната уредба, но и прилагането на професионалните компетентности определени в Наредба 15 в практиката.

За да се ограничи субективният елемент казусите ще бъдат предоставяни от МОН и ще бъдат генерирани в деня на съответния конкурс. Кандидатите ще трябва да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, поставени от членовете на комисията по провеждане на конкурса, но те ще са ограничени само до съдържанието на съответния казус, по който е работил кандидатът и който ще бъде съобразен със спецификата на съответната образователна институция.

Припомняме, че до сега решаването на казусите бе част от писмения тест. Сега те се преместват към устната част с мотива, че по този начин могат да се анализират и проследят разсъжденията на кандидата по поставения казус, което ще спомогне за по-прецизно и справедливо оценяване по зададените критерии.

При провеждане на двата етапа на конкурса се осигуряват видео наблюдение и запис като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно провеждане на изпита.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.