Ранните бракове, историите на известни и успели роми и професиите на миналото и бъдещето дебатират в клуб „Искам да променя моя свят“ на ОбУ „Христо Ботев“ в Стамболийски

Легенди за циганите мечкари, за ромите през Червено море, притчи за Банго Васил и за изгубената азбука. Това са само част от историите, свързани с ромския етнос, с които се запознават учениците от клуб „Бабо, разкажи ми…“ на ОбУ „Христо Ботев“ в Стамболийски. Той функционира от началото на учебната година по проект “Има място и за мен“ към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основната цел е осигуряване на условия за интеркултурно образование на децата от етносите.

„Опитахме се да инициираме дейности, насочени към формиране на знания, умения, нагласи и ценности; да въвлечем децата в изследователски проекти, свързани с етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект“, пояснява директорът на училището Ива Пенкова.

В проекта са включени 40 ученици от ромски произход от начален етап, както и техните родители. Първолаците членуват в клуб „Бабо, разкажи ми…“, ръководен от Цонка Тодорова. Деца, майки и татковци се учат заедно да драматизират любима приказка. Второкласниците от клуб „Ромски фолклор“ се запознават с песните, танците, легендите и приказките на ромския етнос с помощта на преподавателя Илияна Кътева. Учениците от 3.клас на Фиданка Бенчева формират клуб „Тракийски пламъчета“ и разучават характерни песни и танци за Тракийската фолклорна област, традиционните носии и обичаи.

Ранните бракове, историите на известни и успели роми и професиите на миналото и бъдещето дебатират в клуб „Искам да променя моя свят“. Ръководителят Иванка Папалакова провокирала учениците с теми като “Образованието – мой приоритет”,  “Къде се виждам след 5, 10, 20 г.?”. Докато се учат да формират мнение, те развиват своите комуникативни и презентационни умения, социални и граждански компетентности. Защото не е тайна, че доста от учениците отпадат от образователния процес именно в прехода между началното училище и прогимназиален етап.

„В рамките на проекта група от 15 ученици от всички клубове и петима родители се включиха в тридневна екскурзия до Велико Търново и участваха в Детския ромски фестивал „Отворено сърце“. Децата от първи, втори и трети клас представиха композицията „Танцът в мен“, а четвъртокласниците проведоха изследователска дейност сред свои връстници на фестивала. Имахме възможност да разгледаме крепостта „Царевец“ и да се насладим на спектакъла „Звук и светлина“, да посетим музея на восъчните фигури в мултимедийния център „Царевград Търнов“, Етнографски музей на открито „Етър“, храм-паметник „Шипка“, разказва директорът Ива Пенкова.

Общата стойност на проекта е 16 253 лева.