SONY DSC

За първи път тази година всички желаещи могат с приоритет да кандидатстват и с оценка от профилиращ ДЗИ в съответствие с избраната от тях специалност

 

10 нови лаборатории, оборудвани по световни стандарти с модерна техника и технологии, ще бъдат представени в Деня на отворените врати в пловдивския филиал на Техническия университет на 25. март от 13 часа. Бъдещите кандидат-студенти ще могат да разгледат   лаборатории за добавена реалност, компютърно проектиране, дронове и виртуални симулации на полета, роботика, медицинска техника, индустриален мениджмънт, дизайн и печатни комуникации.

Те ще получат допълнителна информация за обучението в 13 бакалавърски специалности, разработени в отговор на международното и регионално търсене на инженери в различни професионални направления. Младите хора ще научат също какви са възможностите за  кариерно развитие и реализация.

Филиалът има дългогодишно сътрудничество с бизнеса от региона. Бъдещите инженери могат да се обучават и ползват споделени пространства и високотехнологични лаборатории, които са изградени съвместно с водещи фирми. Учебните програми и планове са актуализирани и разработени съвместно с компаниите. Университетът дава и допълнителна възможност на студентите за гъвкави модели на обучение, така че да се профилират в интересните за тях направления.

На тазгодишния прием може да се кандидатства с оценка от зрелостен изпит по български език и литература, математика или физика; с оценка от кандидатстудентски тест по математика (предварителен или редовен, както и положен в друго висше училище) или с оценка от олимпиада, конкурс или състезание. За първи път тази година всички желаещи могат с приоритет да кандидатстват и с оценка от профилиращ държавен зрелостен изпит в съответствие с избраната от тях специалност.