DSCF6099

Проверяват как учениците в 9 клас тълкуват текст според Националната стратегия за повишаване на грамотността

Разработват образователен стандарт за усвояване на български книжовен език

Организиране на национално външно оценяване, което да провери четивната грамотност на учениците в 5 клас. Това е заложено в плана за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на грамотността за 2015-2016 година, стана ясно днес. Като друга мярка за повишаване повишаване компетенциите на подрастващите е външното оценяване за функционалната грамотност, което се въвежда в 9 клас. Според плана България ще участва в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), ще се провеждат и национални изследвания.Създаване на кътoве за четене на обществени места като метрото, жп гарите и кината, провеждане на училищни инициативи за подаряване и размяна на детски и юношески книги са заложените още инициативи в плана.

Стратегията си поставя за цел до 2020 година да се постигне 90% на обхванатите в детска градина малчугани от 4 години до 1 клас. До 30 на сто трябва да бъде намален делът на 15-годишните с постижения под критичния праг в тестовете PISA. Ще се насърчават завършилите курсове за ограмотяване възрастни да продължават обучението си.

Една от мерките в плана залага на организирането на публични инициативи за ангажиране на лидери на общественото мнение с проблемите на грамотността. Ще бъде разработен и образователен стандарт за усвояване на книжовен български език. В документа са включени и национални инициативи за четене на книги като „Бъди грамотен“, „Малкото голямо четене“. Заложено е също организиране и провеждане на Национална седмица на книгата, Национален маратон на четенето и онлайн кампания за номиниране на детска книга. Сред мерките е и организиране на срещи с автори за представяне на книги и провеждане на дарителска кампания за обогатяване на библиотеките в училищата и в читалищата.