Съвещателният орган не е провеждал заседания повече от три години

Възстановява се дейността на Експертния съвет по религия към Министерството на образованието и науката. Това стана ясно по време на среща между министър Галин Цоков и Ловчанския митрополит Гавраил. В разговора участие взеха и главният секретар на Светия синод епископ Герасим, ректорът на Софийската семинария епископ Пахомий, деканите на православните факултети на университетите в София и Велико Търново – доц. Ивайло Найденов и проф. Магдалена Легкоступ, автори на учебници по религия, учители, родители.

Съвещателният орган към министъра на образованието и науката по въпросите на религията не е провеждал заседания от повече от 3 години.

„Това е важен механизъм да обсъждаме всички оперативни въпроси и ще положим усилия още септември да проведем негово заседание“, подчерта проф. Цоков. Той представи подготвяните промени в областта на училищното и предучилищното образование. Основен приоритет е промяна на учебното съдържание, така че то да формира умения, компетентности и морални устои у децата и младите хора. Според него часовете по религия имат важно значение и е добре успешният опит, създаден по места, да бъде проучван и прилаган.

Представителите на Светия синод представиха свършеното в областта на образованието и опита в съвместната им дейност с Община Ловеч, работата по разработването на учебници за избираемите часове в училище.

Религиите в българската образователна система се изучават в избираеми и във факултативни часове по утвърдени учебни програми.