Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов издаде три заповеди във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на месец ноември.

Центровете за подкрепа за личностно развитие възобновяват своите присъствени занимания в съответствие с изготвените от МОН и Министерство на здравеопазването Насоки за работа  през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. Според изискванията следва да се осигури максимално безрискова среда за децата и учениците, като всеки център трябва да реализира набор от мерки за недопускане на разпространение на вируса. Носенето на маска или шлем в стаите и залите за спорт е по желание, когато ученикът посещава само една група в дадено направление. Необходимо е ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция, а при наличие на потвърден случай на COVID-19 – от 4 пъти на ден или на всеки час. Помещенията в центровете се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите по различните направления, залите за спорт, лабораториите, работилниците.

Препоръката на МОН е да се приложи стратегията на невзаимодействие между децата и учениците от различните групи. Това ще осигури възможност при наличието на болно дете, на карантина да подлежат само децата от тази група. Групата може да продължи обучението си в електронна среда от разстояние (там, където е приложимо) за периода на карантината, след което да се завърне обратно в Центъра.

Според заповедта на здравния министър се позволява и провеждането на спортни състезания на закрито с публика при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра. Заетостта на местата не трябва да е повече от 50% от капацитета на съответното спортно съоръжение.

Заниманията в отделните направления на пловдивския Център за подкрепа за личностно развитие започват от утре – 1 октомври.