Близо 1500 деца се обучават по метода в общинските градини и училища

В още една детска ясла предстои да бъде въведен методът на Монтесори, обявиха от община Пловдив. След като миналата година педагогиката бе приложена пилотно в ДЯ „100 усмивки“, към общността предстои присъединяването и на ДЯ „Палечка“.

Пловдив е първата община в България, в която обучението по метода бе въведено в публичните детски градини. Към настоящия момент са обхванати близо 1500 деца. От тях 1251 в детските градини, 73 – в яслите, както в 6 паралелки и 1 подготвителна група на училищата. Монтесори се прилага в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Екзарх Антим I“, СУ „Св. Седмочисленици“ и СУ „Константин Величков“.

Осем са общинските детски градини, които също работят по алтернативната система. Това са „Майчина грижа“, „Мирослава“, „Велимира“, „Мир“, „Буратино“, „Марица“, „Малина“ и „Малкият принц“.

„Въвеждането на Монтесори обучението е важна част от общинските политики за подкрепа на образователната система. Много съм горд с учителите и директорите на учебни заведения, които решиха да въведат Монтесори педагогиката, и не се страхуват да променят изцяло ежедневния си начин на работа и преподаване“, коментира зам.-кметът с ресор „Образование, бизнес развитие и европейски политики“ Стефан Стоянов.

До настоящия момент по програмата са обучени общо 186 педагози, като 153 от тях са преминали курс „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа в детската градина“, а 33 учители – „Монтесори класна стая – основни дейности, подходи и практики в ученическа възраст 1-4 клас“. Обученията са осъществени по съвместна програма на Община Пловдив и Нов български университет.

Община Пловдив стартира проекта Монтесори през учебната 2016 – 2017 г.

Днес по света има над 20 000 Монтесори училища.

Методът започва да се развива в първия Дом на децата (Casa dei bambini) в Рим през 1907 г. Въведен е от световноизвестната италианска лекарка и педагожка Мария Монтесори. Основните принципи на Монтесори са самостоятелността и личният избор на детето, не се позволява то да бъде принудено да върши нещо против волята му. Уважава се личното пространство на детето, а проблемите се разрешават с разговори. В Монтесори групите и паралелките се говори тихо и спокойно. За правилното възпитание на децата са формулирани редица базови правила, които се спазват и така се учат на по-голяма самостоятелност и същевременно – на дисциплина. Чрез Монтесори педагогиката децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми и за оптимално разпределение на времето, на критическо мислене.