Националната пътна карта за научна инфраструктура очертава председателят на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова

Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове” събира в Пловдив представители на бизнеса, работодателски организации, ректори на висши училища и кметове на общини от областта. Инициативата е част от дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, която предоставя възможност на научноизследователски организации да кандидатстват през 2018 година с проекти от регионално значение. Одобрените предложения ще получат безвъзмездно финансиране, но се изисква партньорство между научни организации, регионалния бизнес и местните власти. Целта е подобряване на капацитета за икономическо развитие и осигуряване на по-добри условия за провеждане на приложни изследвания.  Семинарът е насрочен за 14 март от 10 часа в „Грандхотел Пловдив”.

Иновативната стратегия за интелигентна специализация ще представи консултантът от Министерството на икономиката Стефан Узунов. Председателят на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова ще очертае националната пътна карта за научна инфраструктура.