Преподавателят от ОУ „Д-р Петър Берон“ Надежда Насева използва иновативно учебно помагало, където буквите и звуковете се подават постепенно в съпоставка с българските

В букварчето буквите и звуковете се подават постепенно в съпоставка с българските, включени в думи, които са написани само с изучените до момента графеми. А чрез интерактивни игри децата развиват четирите езикови умения – говорене, четене, слушане и писане. Разговорничето включва усвоените думи във фрази и създава елементарни ситуации на общуване. А мобилното приложение съдържа дидактични игри с писане на клавиатура. Така правят първите си стъпки в изучаването на английски език второкласници от ОУ „Д-р Петър Берон“. Иновацията, прилагана от преподавателя Надежда Насева, е базирана на интерактивното помагало „English ABC – Play and Learn”. От учебния процес са изключени механичното запаметяване, многократното преписване, тестовете и устното изпитване. Включително поставянето на оценки и състезания.

„Обратната връзка правя, докато играем, като поставям акцент върху успеха на всяко дете и спокойно разяснявам грешките на тези, които не се справят, за да сведем до минимум стреса и да развием екипност и взаимодействие“, обяснява Насева. Нерядко тя разнообразява часовете с драматизации по готов сценарий и сюжетно-ролеви игри, а за отмора предлага оцветяване с песен.

Помагалото, в което ограмотяването с латиница е съобразено с това на кирилица, предоставя и ресурси за преподавателя – онлайн презентации на уроците, електронни флашкарти, видео и аудиоматериали, които са достъпни за учениците и родителите.

В иновацията са включени 39 ученици от втори клас, които изучават английски два пъти седмично като задължителна подготовка. Основната цел е да изградят стабилни умения за четене и писане в ранна възраст.

Особеностите на английската писмена система се представят на принципа на съпоставянето им с тази на българския – буквите и звуковете от латиницата се сравняват или разграничават от буквите и звуковете на кирилицата. В началото се представят букви, които имат същата графика на български, но с различно звучене. Следват буквите със сходна графика и звучене и накрая – буквите и звуковете, които липсват в нашата азбука. Децата се упражняват да преписват думи, да съотнасят липсващата буква към съответния звук, да откриват неизвестните букви чрез отгатване на думата по първа или последна буква. Учат се да съотнасят звуковете в думата към написаната буква и да попълват липсващите графеми.

Част от учебното помагало е и електронното букварче – това всъщност е мобилно приложение за самостоятелна работа вкъщи, в час или в малки групи. То съответства на уроците от буквара, но е допълнено с игри за затвърждаване на изученото.

„Децата умеят да разчитат различни по сложност, но в момента забравени думи. Могат да разпознаят непознати думи с елементарен правопис и да ги съпоставят с тяхното звучене. Научиха се да определят звуковете в непознати думи с елементарен правопис, като ги отбелязват със съответните букви“, пояснява Насева.

Първите обучени по тази система ученици вече са 4 и 5 клас и при тях основният масов проблем –  трудността да четат – е сведен до минимум. Ученичка от ОУ „Д-р Петър Берон“ – Александра Малинова, стана победител в миналогодишния регионалния кръг на състезанието по английски език Spelling Bee Junior.