Вторият учебен срок ще започне по различно време за различните класове.

Със заповед на министъра на образованието се определят две седмици за учениците в IV-VI клас, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище.

В заповедта се определя и една учебна седмица за учениците в I – III клас за проектни или творчески дейности и две седмици, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда. Времето за ползването им се определя по решение на съответното училище.

Междусрочната ваканция за VII – XII клас ще бъде на 3.02.2021 г., а за I – VI клас – в зависимост от решението на съответното училище.

Началото на втория учебен срок започва на 4.02.2021 г. за учениците от VII – XII клас, а за обучаващите се в I – VI клас първият учебен ден от втори сток ще е след изтичане на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище.

Краят на втория учебен срок за учениците от I до III клас ще е на 23.06.2021 г., а за всички останали класове – на 30.06.2021 г.

Коледната ваканция на учениците ще започне малко по-рано – още на 22 декември. След като на 21 декември приключи локдаунът, от следващия ден те направо ще излязат в зимна ваканция.