Пловдивска област започва пилотна реализация на електронната платформа за обхват на децата от 5 до 16 години, които подлежат на задължително образование, в рамките на националния проект „Посещаемо и безопасно училище“

Адресна регистрация не се извършва без документ за собственост, а повечето ромски фамилии обитават незаконни къщи, предупредиха от ГРАО

IMG_1047

Всяко дете в риск да отпадне от училище ще има електронен профил, който ще съдържа следните компоненти – лична информация, статус, предприети мерки за обхват или задържане и проблеми. Това е заложено в електронната платформа за обхват на всички деца между 5 и 16 години, които подлежат на задължително образование. Пилотната реализация започва в общините на Пловдивска област в рамките на националния проект „Посещаемо и безопасно училище“. Това стана ясно днес на работна среща между институциите, ангажирани със съставянето на екипите, които ще следят за обхвата и задържането на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст.

Платформата е разработена от Регионалното управление на образованието. Областта ще бъде разделена на 24 района – 18 общини и 6 пловдивски кметства. Съставът на екипите трябва да е готов до 18 август . В тях ще участват представители на регионалните управления на образованието, на градини и училища, на общините и службите за социално подпомагане, както и на дирекциите на МВР, ГРАО. Всички длъжностни лица  ще попълват декларации за конфиденциалност, тъй като ще боравят с лични данни, уточни зам.-министърът на образованието Деница Сачева, която също участва в работната среща. Информацията в платформата ще се попълва поетапно от съответните експерти. Екипите няма да обхождат проблемните семейства в пълен състав, а спрямо конкретния случай ще се действа индивидуално и в съответствие с нуждата.

Електронната платформа ще генерира и предоставя на институциите информация за децата, които не са включени в задължителната предучилищна и училищна подготовка, както и причините за това. Тази информация ще бъде използвана от експерти, които ще обхождат семействата и ще предприемат мерки за обхващането и задържането на децата в училище. Администратори на системата, която трябва да заработи в началото на месец септември, са РУО и Областна администрация – Пловдив.

Електронният профил ще съдържа име, дата на раждане, ЕГН, родители, адрес, месторождение, GPS координати и снимка на детето. Семейна среда, семейни доходи, социални помощи, училище и класен ръководител, първоначална оценка, настояща оценка и степен на интеграция оформят компонента „Статус“ в платформата. В нея ще има данни дали са консултирани родителите, нуждаят ли се от медиатор или друг вид подкрепа или пък е необходимо да се наложат санкции. В компонента „Рискове“ следва да се посочат рисковете детето да остане необхванато – противообществени прояви, бавно развитие.

„Адресна регистрация не се извършва без документ за собственост. А много от ромските фамилии обитават незаконни къщи. Това още повече утежнява проследяването на децата, защото има такива, които са родени в Русе, например, а от години живеят в Пловдив“, заяви Тонка Григорова – ръководител на териториално звено „ГРАО“. 7 на сто от незаписаните в училище били в чужбина.

Целта на мерките е да се повиши ефикасността на процедурата за отпускане на семейни и други помощи на нуждаещите се семейства, а също така и за координирани действия при налагане на санкции спрямо родителите, които не изпълняват задълженията си спрямо Закона за училищното и предучилищно възпитание и Закона за закрила на детето.