Децата се сблъскват най-често с емоционално насилие в училище и в общността, а най-рядко у дома, показва проучване на УНИЦЕФ

47% или всяко второ дете до 18-годишна възраст е преживяло някаква форма на насилие. Това сочат данните от представително проучване на УНИЦЕФ по проблема у нас.

Изследването е проведено в периода 2019 – 2020 сред 1175 деца между 13-17 години, 837 младежи между 18-25-годишна възраст, 1411 възрастни, както и 887 специалисти, сред които учители, социални работници, прокурори, полицаи, здравни специалисти.

Най-срещаният вид насилие е емоционалното. С него са се сблъскали 45,9% от анкетираните. 48,5% от момчетата и 43,6% от момичетата се сблъскват с него. Най-често децата стават жертва на емоционално насилие в училище. Психически тормоз в общността пък са преживели 1/3 от момчетата и 25% от момичетата. Децата се сблъскват най-често с емоционално насилие в училище и в общността, а най-рядко у дома.

Едно от всяко 7-о дете съобщава, че е било жертва на онлайн тормоз, особено чрез социални мрежи. Физическото насилие също е често срещано при децата. Всяко трето (31,2%) от тях е станало жертва на тормоз вкъщи, училище или общността. По-често на физическо насилие са подложени момчетата. У дома децата стават жертва на родителите си или братя и сестри, докато в училище на съучениците си.

Около 16% или почти 1 от всеки 6 деца и млади хора споделят, че са били подложени на сексуално насилие в детството си. Момичетата (1 от всеки 5) значително по-често от момчетата (1 от всеки 10) са ставали негови жертви. Според половината от анкетираните момичетата сами имат вина, че са изнасилени, тъй като вземат наркотици или се излизат късно.

Сред най-фрапиращите изводи от проучването е това, че 13% от децата са преживели всички форми на насилие – физическо, емоционално или сексуално. Заради това 1 от всеки 3 деца се чувства в опасност – у дома, в училище, или в общността. Особено обезпокоително е и това, че между 6-16% от професионалистите – лекари, учители, социални работници, полицаи и т.н. – смятат за приемливо удрянето на шамар на дете. Около 1/4 от професионалистите приемат родители или учители да крещят на дете, когато то не се държи добре – процентът е най-нисък при социалните работници – 17% и най-висок при здравните – 38%.

Социалните работници, полицаите и магистратите демонстрират разбиране, че насилието над деца е сериозен проблем, а най-слабо подготвени да го разпознават са учителите и здравните работници. Относно онлайн насилието, което се споменава като разрастваща се форма, специалистите също не чувстват увереност при разпознаването му.

Пренебрегването е по-рядко срещана форма на насилие. 1 на всеки 10 деца и млади хора съобщават, че са преживели форма на пренебрежениe и неглижиране, като децата  с увреждания, ромите и тези, които не живеят с родител или в по-бедни семейства, са в голяма степен изложение на риск от пренебрегване.