Крайният срок за подаване на текстовете е 10 април, лаптоп за победителя

темида

Висшият съдебен съвет провокира гимназисти с конкурс за есе на тема „Европа и съдебната власт в България”. В него могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Целта е да се повиши правната култура на подрастващите и да се провокират творческите им търсения и внимание към съдебната власт.

Есетата трябва да бъдат подадени по електронен път на адрес  konkurs.vss@vss.justice.bg в срок до 10 април. Демонстриране на добри познания по темата, оригиналност и творчески подход, изразяване на лична позиция и удачно подбрани аргументи са критериите, по които ще бъдат оценявани есетата. Не на последно място проверилите ще отчитат стила и спазването на езиковите норми.

Обявяването на победителите, както и връчването на голямата награда – лаптоп, и на двете поощрителни награди и грамотите ще се проведе в Деня на отворените врати на ВСС на 24 април. Отличените текстове ще бъдат публикувани на сайта и във Фейсбук страницата на ВСС.