Всички училища със заболеваемост над 20% задължително да преминават към електронно обучение, независимо дали става въпрос за 1, 5 или 12 клас. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов, който предстои да подпише нова заповед. Тя ще влезе в сила от четвъртък.

Ето и препоръките на МОН:

– решенията за преминаване към обучение в електронна среда да бъдат за срок от 2 седмици, но да отчитат факта, че настоящата ситуация ще продължи над 2 седмици, т.е. да се допусне вероятността, че след 2 седмици ситуацията може да е по-неблагопоиятна и да не позволява разхлабване на мерките. Затова решенията за преминаване към онлайн обучение не бива да се вземат прибързано, а още в началото да бъдат базирани на виждане за редуване на класове или паралелки след втората седмица

– да приоритизират класовете съгласно представен алгоритъм, т.е. първо в онлайн обучение да излизат по-големите ученици, а най-накрая – тези в начален етап

– да съдържат разумни изключения за присъствено провеждане на дейности, чието провеждане е невъзможно в електронна среда

– да дадат на училищата при тяхно решение и при подобряване на епидемичната ситуация в училището или населеното място да се върнат към присъствено обучение

От МОН посочват, че е възможно решенията на областният/общинският кризисен щаб да бъдат препоръчителни, а на училищно ниво да се вземе решение за преминаване към онлайн обучение.

“За области, които не са в червената зона обаче, считаме, че не следва да се вземат решения със задължителен характер за училищата. Във всички случаи, независимо от това в каква зона попада областта, предвид спецификата на отделните училища и различната ситуация в тях, препоръчваме част от конкретните решения да бъдат взети на училищно ниво, като например: за кои дейности да бъдат направени изключения, кои класове и как могат да се редуват, къде и кои паралелки могат да се разделят и т.н.”, посочват от МОН.

На училищно ниво, решенията за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда следва да се вземат на базата на няколко критерия:

– съгласно заповед на просветния министър след решение на педагогическия съвет на училището – такава възможност бе дадена преди няколко седмици, като всяко училище може да предложи превключване към онлайн обучение за даден клас или етап

– съобразно решенията и препоръките на областния/общински кризисен щаб и общите заповеди на здравния министър

– при превишаване на праговите стойности – над 15% отсъстващи ученици на ниво училище и над 20% на ниво паралелка

– при отчитане на други фактори – брой отсъстващи учители и подадени заявления за отпуск, брой учители с придружаващи заболявания, възникнала психоза сред училищната общност, липса на заместващи учители, брой заявления за инвидидуално преминаване към онлайн обучение

– при прилагане на алгоритъм за приоритетност и редуване на ученици за присъствие в училище

Детски градини

От МОН припомнят, че е дадена възможност за посещение на децата в задължителна предучилищна възраст по избор на родителя при направено предложение на кмета на общината и заповед на министъра на образованието. Кметът може да предложи временно неприлагане на принципа на задължителност в дадена община до подобряване на епидемичната ситуация. Тъй като дистанционното обучение за 5 и 6-годишните е невъзможно, от МОН препоръчват отсъствията да не са за по-дълъг период от 3 седмици и да са съобразени със социално-културния профил на децата. За населените места с концентрация на деца от уязвими групи мярката да се прилага само при наличие на заразени деца или учители в детската градина.