Пак по данни на НСИ най-ниско е нивото на безработица сред висшистите – едва 3 процента при общо 207 хиляди безработни през миналата година

Около 28 процента или почти всеки трети българин на възраст между 25 и 64 години има висше образование и това в значителна степен е повлияло на качеството на живота и социалния статус. Това показват данни от анализ на Евростат за нивото на образование в ЕС през 2017 г. 31 процента от жителите на ЕС са с висше образование.

Най-високо ниво на висшисти у нас е било концентрирано в Югозападен район, където близо 40 на сто от населението в тази възрастова категория е с диплома за бакалавър или магистър. На втора позиция е Южен Централен район с 32 на сто, а на трета – Североизточен с близо 27 на сто висшисти от трудоспособното население. В дъното на класацията с най-малко висшисти е Северозападен район, където процентът на висшистите е 20.

Според данни на НСИ у нас през миналата година е имало 54 висши училища, от които 50 университета и 4 колежа.

Най-голям брой висши училища е регистриран в район Югозападен – 25 университета и 4 колежа. Най-малко – в Северозападен район, където има само един университет.

Пак по данни на НСИ най-ниско е нивото на безработица сред българите с висше образование – едва 3 процента при общо 207 хиляди безработни през миналата година.

На обратния полюс са слабо образованите – около 45 процента от българите с основно, начално или по-ниско образование са безработни, показва родната статистика.

Сред петте региона в ЕС с най-висока концентрация на висшисти са били четири района във Великобритания – “Вътрешен Лондон – Запад” – 72 процента висшисти сред населението на възраст 25-64 г. В район “Вътрешен Лондон – Изток” – 60 процента висшисти, а в районите Оксфорд и Северозападен Лондон – по 55 на сто висшисти в трудоспособна възраст.

Единствен друг европейски регион, който се приближава до това качество на образованието, е белгийският  Валон – с 57 на сто.

Топ 5 на европейските държави с най-висока концентрация на висшисти се оглавява от Финландия – 43,7 на сто, Великобритания и Норвегия – по 43 на сто, Исландия – 42,5 и Люксембург – 40 на сто от населението в трудоспособна възраст са притежавали квалификация за висше образование. Тези страни общо взето, са и сред държавите в ЕС с най-висок жизнен стандарт и най-добро качество на живот, отчита Евростат.

При съседите ни ситуацията е следната – в Гърция 31 процента от трудоспособното население са  висшисти, в Румъния – 17 на сто, а в Турция – 18%.