Дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците, сочи проучване

Дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците. Това показват данните от допитване, осъществено от Коалицията за медийна грамотност в края на май и началото на юни с предмет дистанционното обучение.

Само 30% от учениците в прогимназиален и гимназиален курс на обучение са работили с различни източници след запознаването си с методите и критериите, които трябва да прилагат. Този процент намалява на 22, когато бъдат сегментирани ученици, които са прилагали тези знания за изпълнението на задача, свързана със създаване на съдържание с цел оценяване на знанията им по конкретен предмет.

Всеки седми ученик изразява желание да се върне в класната стая, вместо да отправи препоръки за оптимизиране на провеждането на онлайн обучение в бъдеще. С изключение на шестима участници в допитването, всички останали посочват едно или повече предимства на дистанционното обучение.

От Коалицията са провели две паралелни проучвания два месеца и половина след пренасянето на учебния процес онлайн – с учителите и с учениците. 144 деца са участвали в първата анкетата, отговаряйки анонимно на 11 въпроса, свързани с дигиталното образование.

4 от 10 ученици, участвали в допитването, са получавали задача, свързана с намиране и оценяване на източници на информация онлайн. Само 30% са направили такава задача, след като са получили инструкции за подхода и критериите, които трябва да прилагат.

76% от учениците декларират, че са получавали задача за създаване на съдържание с цел оценяване на знанията им по конкретен предмет. В същото време по-голямата част от тях са създавали съдържание без целенасочено да са работили с източници на информация и да са обсъждали методите за това с учител.

Способността за намиране на релевантно съдържание и установяване на неговата достоверност е ключова компетентност на медийно-информационната грамотност. Създаването на собствено съдържание, независимо от предмета, предполага работа с източници, а тези източници най-често са уебсайтове, особено когато учебният процес и подготовката протичат в онлайн среда, обясняват от Коалицията.

На 44% от учениците не са давани задачи за работа в екип, приблизително 3 от 5 деца страдат от лоша интернет връзка, а всяко трето дете се сблъсква със злонамерено поведение на съученици.

45% от участниците в анкетата твърдят, че учителите им или не искат обратна връзка от тях, или не предприемат действия, когато са получили такава. 15% апелират за по-малко натоварване с домашни работи и изпитвания. 10% смятат, че има какво да се подобри по самите платформи, а 6% съобщават, че нямат жива връзка с преподавателите, получават само планове и домашни и срещат трудности в разбирането на материала.

Само 8% от учителите са провели обучение за проверка на източници на информация, става ясно от проучването.

Целта на анкетата към учителите е била да се изследва определен аспект от учебния процес във виртуална среда, който има отношение към развитието на дигиталните умения и медийната грамотност на учениците. Общият брой на респондентите е 337, а периодът на провеждането й е 22 май – 17 юни.

Голяма част от преподавателите не правят директна връзка между поставянето на задача за създаване на съдържание и умението за работа с източници.

60 на сто от тях не са поставяли задача, свързана с намиране и оценяване на достоверността на източник на информация, а по-малко от 1% са давали подобно задание всеки ден, след като са обяснили на учениците си как би трябвало да се извършва тази дейност. Едва 8% от всички участници в допитването са провели специален час за тази цел.. Всеки втори учител декларира, че не е поставял на учениците си задача за работа в сътрудничество.

Като примери за задача с информационни източници само 2% са описали ситуации, свързани с проверка на факти в медиите във връзка с пандемията. За нуждата от тази необходимост свидетелстват и резултатите от допитване сред над 800 ученици, осъществено от УНИЦЕФ България. Според него 2/3 от тийнейджърите са склонни да вярват, че коронавирусът е контролиран експеримент с ново биологично оръжие, а 16% – че има връзка с 5G мрежата.

Проектна задача с цел оценяване на знания и умения на учениците са давали приблизително 70% от учителите, като 40% декларират, че са поставяли тема за създаване на видео съдържание със същата цел. Всеки седми от участниците не е имал задача за оценка или създаване на съдържание или работа в екип.