Симулирането на урок в реално време чрез видео връзка се прилага от 1813 преподаватели, сочи проучване на Община Пловдив

Преобладаващата част от пловдивските учители и ученици подкрепят дистанционното обучение, въведено заради епидемията от COVID-19, и са доволни от начина, по който се провежда. По-големи затруднения изпитват децата от началните класове, затова по-често търсят помощта на родителите си. Родителите също дават положителна оценка на онлайн обучението, защото така имат по-голям контрол върху заниманията на децата си. Това показва проучване на Община Пловдив, проведено във всички общински училища.

„Извънредното положение даде огромен шанс на българското училище да се дигитализира бързо и да смени начина на преподаване, като го направи по-ефективен и интересен за децата“, коментира ресорният зам.-кмет Стефан Стоянов. Според него българските учители са натрупали огромен опит и трябва да бъдат окуражени да продължат да правят иновации и във физическата среда в училище.

Дистанционното обучение се провежда по различни начини, като симулирането на урок в реално време чрез видео връзка е по-малко използван и той се прилага от 1813 учители, сочи проучването. По-големият брой преподаватели (2298) предпочитат да възлагат задачи преди провеждането на часа и резултатите да се обсъдят по-късно или по време на часа. Като цяло те се възползват и от двата варианта на провеждане на дистанционно обучение. Само 31 учители от 14 училища не осъществяват дистанционно обучение.

Всички общински училища в града осъществяват електронно обучение, като 50 от тях (96%) използват Google G-Suite for Education, 2 – Microsoft Office 365, а 6 училища – и двете платформи. В 12 училища саизбрали също Shkolo.bg, АдминПлюс, ZOOM, Skype, Viber. 25 училища имат над 100 виртуални класни стаи, като най-голям е броят в ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – 900.

По-голямата част от учителите (2606) преподават нов материал, като за целта използват служебни и лични персонални устройства. 1362 устройства са осигурени от училищата, като в 9 от школата на всички учители са предоставени служебни. Само едно училище не е осигурило на нито един учител лаптоп или таблет (СУ „Симон Боливар“). 1456 педагози ползват личните си устройства, защото не разполагат със служебни, четирима нямат никакви.

Почти всички ученици (30 644), разполагат със своя техника, която да използват за осъществяване на дистанционно обучение, а тези, които нямат (2305) са от учебните заведения с концентрация на ученици от етническите малцинства или са в началния курс.

Анализът показва, че учителите успяват да ангажират повече учениците си във виртуалната среда и да ги заинтригуват. По-мотивираните работят още по-усърдно, а останалите започват да развиват умения за самостоятелна работа. Голяма част от децата споделят, че отделят повече време от преди за подготовка на материалите и уроците, което е по-уморително и натоварващо. Технологиите обаче позволяват по-ясни правила и ангажименти на учениците и лесен контрол от страна на учителите при домашната работа, груповите задачи и правенето на тестове.

Повечето ученици признават, че са подходили ентусиазирано към новия начин на учене, но споделят, че им липсва  личният контакт с учителя и със съучениците. В същото време заявяват, че положителният момент е, че могат сами да разпределят времето си и да обогатят дигиталните си компетентности.